Το καλάθι μου
PLAYPARK.GR | EXPLORE CREATIVITY

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

Εκπαιδευτικό είναι οποιοδήποτε παιχνίδι μπορεί να δώσει γνώση και αναγνώριση συναισθημάτων σε ένα παιδί. Θα του δημιουργήσει έναν μεθοδικό τρόπο σκέψης, με αποτέλεσμα συγκεκριμένο ή “ανοιχτό”.

Παιδαγωγικά Παιχνίδια

Παιχνίδια εκμάθησης και κατανόησης μαθηματικών εννοιών, αναγνώρισης γραμμάτων, σχημάτων και αντικειμένων της καθημερινότητας.
Βοηθούν στην:
γλωσσική ανάπτυξη
κριτική σκέψη και
οπτική αντίληψη

Παιχνίδια Προγραφής

Παιχνίδια για την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας και του συντονισμού χέρι-μάτι.
Βοηθούν σε:
εξάσκηση της λογικής σκέψης
ενίσχυση της αυτοπεποίθησης
  eye-hand coordination

Παιχνίδια Αισθήσεων

Sensory Games ή Παιχνίδια Αισθήσεων είναι αυτά τα οποία θα ενεργοποιήσουν μία ή πολλές αισθήσεις του παιδιού. 
Βοηθούν σε:
αισθητηριακή εξερεύνηση
ανάπτυξη και την ενίσχυση της μνήμης
εκπαίδευση γνωστικών δεξιοτήτων

Παιχνίδια Ανοιχτού Τύπου

Τα παιδιά απλώς ακολουθούν τη φαντασία τους για να επιτρέψουν στο παιχνίδι να πάει προς όποια κατεύθυνση τα πάει η δημιουργικότητά τους = open ended play!

Παιχνίδια Συλλογιστικής Ικανότητας

Η συλλογίστική ικανότητα του σύγχρονου ανθρώπου πλέον και απαιτείται και εκπαιδεύεται. Παιχνίδια που βοηθούν στην εξάσκηση του συλλογισμού για την εξαγωγή συμπερασμάτων
Βοηθούν σε:
συνεργασία & μεθοδικότητα
ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης
ικανότητας εκτέλεσης λογικών συλλογισμών

Παιχνίδια δραστηροτήτων και αφύπνισης τόσο των αισθήσεων, όσο και της λογικής και συλλογιστικης ικανότητας, δίνουν ένα επιπλέον όφελος στο παιδί, πέρα από την διασκέδαση της στιγμής, που είναι πάντα το ζητούμενο!